Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2014

5742 fcfd
#nie
Reposted fromRap4ever Rap4ever
5590 97c4
Reposted frommysoul mysoul viaRap4ever Rap4ever
3784 a44e 500
Uwielbiam ludzi ktorzy sluchaja Paktofonike ; )
Reposted frommysoul mysoul viaRap4ever Rap4ever
6031 c7b1 500
<3
Reposted frommysoul mysoul viaRap4ever Rap4ever
2218 39ab 500
Niczego nie trzeba wyjaśniać.
We <3 MAGIK!!!
Reposted frommysoul mysoul viaRap4ever Rap4ever

June 28 2014

9918 6422
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
powstałem z nicości obrałem drogę ku wolności
— pfk . priorytety
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
..momentami pomiędzy oddechami
— pfk . chwile ulotne
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami 
— pfk . chwile ulotne
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
2551 b1bc
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
15 LUTEGO 1999
miałem 19 lat i rap zginął z Big L'em
Te słowa nie opiszą, tu życia sztuki bro
Gdzie byłby flow, gdyby nie "Put It On"?
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 GRUDNIA, był 2000 rok
i dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
30 PAŹDZIERNIKA 2002
wiem nie wierzymy w nic co nie dotyka nas
Byle iść po swój skarb?, znaczy tlen oddałbym
Tu swój rap by mógł uczyć dalej Jam Master Jay
17 STYCZNIA 2004
płakałem ja jak i ten pierdolony przemysł
Miałem swój sen o Łodzi jak "Sen o Warszawie"
Oddałbym każdy pomysł by ożywić tu pamięć
10 LUTY 2006
byłeś przy tym
By wrócić życie J D, oddałbym wszystkie bity
Ile znasz przyczyn, by trwać w tym na zawsze?
Jedna miłość, jedno życie, dedykowane prawdzie
— ODDAŁBYM . Peja & Slums Attack
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
1487 3b25
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

December 02 2013

hi! we have new mission for you ! if you have a minute take a photo like these on our page. with, headphones and cup of your favourite drink! we belive in you and belive you'll be a thousand of people! send us your photo on misjatymekselfie@gmail.com http://misjatymekselfie.blogspot.com/
Reposted fromjstrbl jstrbl

May 17 2013

Bądź własną osobą 
Bądź co bądź sobą 
Niech twa osoba będzie ozdobą 
Nie jednorazowo, lecz całodobowo 
— Magik
Reposted byfreestylevstanepotrzebujewczoraj

May 05 2013

Przy tym trwam, jestem tam gdzie Paktofonika... Na tym punkcie mam bzika, tu nic nie da polemika.
— Magik
Reposted bystrictlyhiphopespesorDajanaaszyderaHIPHOP4LIFEokiemnieogarniesz

January 05 2013

1381 8bf8
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat

November 12 2012

Gdyby oczy nie płakały, a usta wciąż się śmiały.
     

— Paktofonika "Gdyby"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna

August 05 2012

Świat schodzi na psy,
razem z nim Ty,
wierzysz mi?
Policzone są twoje dni.
— Mag
Wyrok wydali, Wyrok wykonali. Żywcem pogrzebali, Mnie to wali! Na fali, skurwysyny. Co? Co? Kpiny? To nowiny!
— "Nowiny" Paktofonika
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna

December 29 2011

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl