Tumblelog by Soup.io
 • okiemnieogarniesz
 • zuazuzanna
 • Dajanaa
 • prison
 • lepiejbycniemoze
 • swiatniedlanas
 • beltane
 • quantum
 • nibyniic
 • definicjamilosci
 • guyver
 • goraca-czekolada
 • pannaniczyja
 • freestyle
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • appleofyoureye
 • zou-za
 • nie-czaskaj-mi-furtkom
 • jstrbl
 • zbyszek-kolega-z-wojska
 • Pitufa
 • ataliaboo
 • dancingwithaghost
 • mixture
 • kyclow
 • Asteraki
 • kingalascaux
 • dirtymind
 • tymbarkocholiczka
 • havingdreams
 • chwilepozniej
 • Mirelnie
 • kombinat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianoticeable noticeable
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
2683 48be
Reposted fromGIFer GIFer viaorelh orelh
Reposted fromantichris antichris viaorelh orelh
2091 2292
Reposted fromohshit ohshit viaalliwantisyou alliwantisyou
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely viaalliwantisyou alliwantisyou
0714 b829
Reposted fromNekoii Nekoii viaalliwantisyou alliwantisyou
9714 fa8d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
4851 71fe 500
Reposted fromloveandsex loveandsex viaoversensitive oversensitive
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie vianoticeme noticeme
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaalliwantisyou alliwantisyou
7227 6284 500

notebelow:

fretful-ferret:

heyholden:

November 1st

December 1st


The rest of the year:

Reposted frommarvinetta marvinetta viaoversensitive oversensitive
Reposted fromantichris antichris vianoticeable noticeable
5291 9e57
Reposted fromsohryu sohryu viaorelh orelh
6291 e6bb
Reposted fromdivi divi viaorelh orelh


Reposted frompffft pffft viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl