Tumblelog by Soup.io
 • okiemnieogarniesz
 • zuazuzanna
 • Dajanaa
 • prison
 • lepiejbycniemoze
 • swiatniedlanas
 • beltane
 • quantum
 • nibyniic
 • definicjamilosci
 • guyver
 • goraca-czekolada
 • pannaniczyja
 • freestyle
 • uwazajbosieuzaleznisz
 • appleofyoureye
 • zou-za
 • nie-czaskaj-mi-furtkom
 • jstrbl
 • zbyszek-kolega-z-wojska
 • Pitufa
 • ataliaboo
 • dancingwithaghost
 • mixture
 • kyclow
 • Asteraki
 • kingalascaux
 • dirtymind
 • tymbarkocholiczka
 • havingdreams
 • chwilepozniej
 • Mirelnie
 • kombinat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
6752 3950
Reposted fromGIFer GIFer viagreensky greensky
Reposted fromshakeme shakeme viagreenka2000 greenka2000
Reposted fromFlau Flau viagreenka2000 greenka2000
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter via777727772 777727772
2467 a820 500
Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć.
— Eldo - Granice
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viairmelin irmelin

Dream Big

Artist and designer Pete Fecteau spent the better part of 2010 creating a mosaic of Dr. Martin Luther King Jr. using 4,242 Rubik’s Cubes. The mosaic measures 18’6″ by 9’8″ and weighs approximately 1,000 pounds. This project called Dream Big

Reposted fromsawb sawb viairmelin irmelin
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
0913 f64f 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viairmelin irmelin
1911 9ef2
Reposted fromnutt nutt viana-zakrecie na-zakrecie
1524 4d97
Reposted fromSanthe Santhe viapffft pffft
4442 e04c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl